Thuisklustips.nl

Waar rookmelder plaatsen?

Voor de veiligheid in uw woning is het belangrijk om u bewust te zijn van uw omgeving. U wilt weten wanneer er zich een noodsituatie voordoet bijvoorbeeld. Een voorbeeld van zo’n noodsituatie, is wanneer er brand uitbreekt. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, kunt u gebruik maken van een rookmelder. In deze blog behandelen wij goede plekken waar u rookmelders kunt plaatsen. Wij proberen invulling te geven aan de vraag “waar rookmelder plaatsen”?

De beste plek voor een rookmelder

Het is natuurlijk lastig te voorspellen waar een brand kan beginnen. Daarom doet nu er verstandig aan meerdere rookmelders te plaatsen in uw woning. Toch geven wij u enkele aanwijzingen waar het verstandig is om rookmelders te plaatsen.

Rook wil altijd omhoog gaan. Om deze reden kunt u rookmelders het beste tegen het plafond monteren. Een rookmelder plaatsen doet u dus tegen het plafond. Het is in ieder geval belangrijk de rookmelder op een hoge plaats te bevestigen. Plaats de rookmelder ook niet vlak bij de muur, maar probeer hier enige afstand van te houden. Wanneer de ruimte een nok heeft, doet u er verstandig aan de rookmelder ongeveer een meter lager te plaatsen. Het is het beste wanneer u in iedere ruimte een rookmelder heeft hangen. Mocht u kleinere ruimtes of kamers hebben, is het ook voldoende om op iedere verdieping een rookmelder te plaatsen. Wanneer u een lange gang heeft is het bijvoorbeeld handig om als maatstaaf 7.5 meter aan te houden. Per 7.5 meter plaatst u dan een rookmelder.

Bereikbaarheid rookmelder

De rookmelder moet dus op een hoge plaats gemonteerd worden. Houdt er ook rekening mee dat u fysiek bij de rookmelder moet kunnen. Dit is handig wanneer deze afgaat en het vals alarm is. Dit kan gebeuren wanneer de batterij bijna leeg is bijvoorbeeld. Het is dan wel zo fijn als u snel bij de rookmelder kunt, zodat u niet minutenlang naar het harde gepiep hoeft te luisteren. Ook kunt u de rookmelder zo nu en dan afstoffen, waardoor deze optimaal blijft functioneren.

Rookmelder bij CV

Tot slot is het erg belangrijk een rookmelder te plaatsen in de buurt van uw CV-keten of geiser. Deze plaatsen hebben namelijk een verhoogd risico als het aankomt op branduitbraak. Dit is eigenlijk plaats nummer één waar u als eerste een rookmelder moet plaatsen. Voor deze plek doet u er verstandig aan een rookmelder te kiezen die ook koolstofmonoxide kan detecteren.

Een brandalarm monteren is erg makkelijk. Dit kunt u dus prima zelf doen!